Wykład 11 – Trailer

Zwiastun wykładu 11 – Permakultura terenów suchych

Curriculum wykładu 11 – Permakultura terenów suchych.

Lekcja 1 – Tereny suche na Ziemi
Lekcja 2 – Opady i temperatura
Lekcja 3 – Gleby obszarów suchych
Lekcja 4 – Krajobrazy pustynne
Lekcja 5 – Zbieranie wody na terenach suchych
Lekcja 6 – Projektujemy pustynny dom
Lekcja 7 – Projektujemy pustynny ogród
Lekcja 8 – Nawadnianie upraw
Lekcja 9 – Pustynne osiedla
Lekcja 10 – Zalesiamy tereny suche
Lekcja 11 – Zwierzęta na terenach suchych
Lekcja 12 – Pustynnienie i zasolenie gleb
Lekcja 13 – Pustynie zimne i górskie
Lekcja 14 – Obowiązki projektanta na terenach pustynnych
Lekcja 15 – Bonus (materiały uzupełniające)