Wykład 14 – trailer

Zwiastun Wykładu 14 – Strategie dla Globalnego Narodu

Curriculum wykładu:

Lekcja 1 – Etyczne podstawy alternatywnego narodu (6:04)

Lekcja 2 – Nowy Globalny Naród (2:50)

Lekcja 3 – Alternatywy dla systemów politycznych (7:27)

Lekcja 4 – Organizacja Bioregionów (6:57)

Lekcja 5 – Rozszerzone Rodziny (4:51)

Lekcja 6 – Trusty i strategie prawne (7:39)

Lekcja 7 – Trusty deweloperskie i majątkowe (4:49)

Lekcja 8 – Rozwój wsi i ekowioski (10:30)

Lekcja 9 – Lokalne grupy robocze (17:36)

Lekcja 10 – Pieniądze, finanse i i etyczne środki utrzymania (10:57)

Lekcja 11 – Etyczne inwestowanie (4:32)

Lekcja 12 – Efektywna pomoc humanitarna (7:53)

Lekcja 13 – Przyszłość (3:11)Podsumowanie (2:43)

Lekcja 14 – Bonus (materiały dodatkowe)

Więcej na https://permisiepl.teachable.com/